Política de protección de datos pagina web con tenda e creación de usuario:

Alimentos Amorodo S.L 

CIF: B36421840

PI Vilapouca 4, Soutelo de Montes

Forcarei - 36560 - Pontevedra

REXISTRO MERCANTIL: 

De acordo con o establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento Alimentos Amorodo S.L , con dirección en PI Vilapouca 4, Soutelo de Montes - Forcarei 36560 - Pontevedra e correo electrónico info@amorodo.es

Finalidade do tratamento

Alimentos Amorodo S.L  poderá tratar os seus datos de carácter persoal #de acordo con as seguintes finalidades:

 • Xestionar a túa navegación a través do Sitio web.

 • Xestionar o servizo de Atención ao Usuario, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

 • Tratar os teus datos con fins comerciais, sempre que consentise o pertinente tratamento de datos persoais. Para darnos consentimento para enviarche información sobre os nosos servizos terás que marcar a casa “Si, desexo recibir información comercial”. Pola contra, non poderemos utilizar os teus datos persoais con este fin.

 • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que Alimentos Amorodo S.L  manteña con vostede.

 • Xestionar a cobranza de produtos e/o servizos adquiridos por ti a través das pasarelas de pago contratadas para o efecto. A información financeira que fornezas poderá ser conservada nas devanditas pasarelas a efectos de facilitar a realización de pagos recorrentes.

 • Xestionar o teu rexistro de usuario e identificarlle como “usuario rexistrado” de forma que poidas realizar compras sen ter que introducir os seus datos de carácter persoal de forma reiterada.

 • O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar o seu rexistro como usuario ou o uso de determinadas funcionalidades ou servizos dispoñibles a través da Plataforma.

O usuario por medio de garante que os Datos Persoais proporcionados son certos e exactos e comprométese a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. No caso de que nos achegues Datos Persoais de terceiros, responsabilízasche de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

Calquera perda ou dano causado á Plataforma, aos Responsables do Tratamento ou a calquera terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios de rexistro será responsabilidade exclusiva do usuario.

Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

Destinatarios de cesións

Non cederemos os teus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.


Dereitos

Por último, informámoslle dos teus dereitos en materia de protección de datos.
 

 • Dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais.

 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.

 • Dereito á portabilidad dos datos.

 • Dereito a retirar o teu consentimento.

 • Para o exercicio dos seus dereitos, podes cambiar as túas preferencias e datos persoais no teu perfil de usuario, ou ben realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. Alimentos Amorodo S.L  dispón de formularios adecuados respecto diso. Non tes máis que solicitalos ou ben presentar o teu propio escrito en con dirección info@amorodo.es

 

Medidas de seguridade

Alimentos Amorodo S.L  ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos teus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/o o acceso non autorizado, @teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas